כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

עבודה במוצאי שבתות

שאלה:

אני מזכ"ל של תנועת נוער, מהגדולות בארץ. חלק חשוב מהנהגת התנועה הם עובדים המשמשים כרכזי אזור ורכזי הדרכה, תפקיד המחייב מגע מתמיד עם השטח. כתוצאה מאופי הפעילות בתנועות נוער חלק חשוב מעבודתם של רכזים אלו מתבצע במוצאי שבתות, זמן בו מתקיימת פעילות בסניפים ובו הם יכולים להפגש עם צוותי ההדרכה והקומונריות. אחד מרכזי ההדרכה פנה אלי בבקשה לקבל עבור שעות עבודתו במוצאי שבת תוספת של 50% בגין עבודה בשעות המנוחה השבועית. האם העובד צודק?

תשובה: 

חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי לעובד מגיעות 36 שעות מנוחה שבועיות. שר העבודה יכול על פי החוק לקבוע בסוגי עבודות מסוימות כי שעות העבודה יפחתו מ- 36 שעות אך לא יפחתו מ- 25 שעות.

מצב נוסף בו יתכן שעובד יהיה זכאי לקבל פחות מ- 36 שעות מנוחה הוא כאשר העובד מאוגד בהסכם קיבוצי, על פיו מגיעות לעובד פחות מ- 36 שעות מנוחה שבועיות.

לצפיה ברשימת ענפי המשק בהם יכולים המעסיקים להעסיק עובדים בשעות המנוחה השבועית לחץ כאן.

תגמול על עבודה בשעות המנוחה:

עובדים המחויבים לעבוד בשעות המנוחה השבועית יקבלו 50% תוספת על כל שעת עבודה.