כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

פדיון ימי חופשה במהלך העבודה

שאלה:

עובד במצב כספי דחוק פנה אלי בבקשה לפדות לו ימי חופשה על מנת להגדיל לו את השכר. האם יש לי אפשרות להיענות לבקשתו?

 

תשובה:

כעקרון פדיון ימי חופשה משולם לעובד כאשר סיים את עבודתו ולא ניצל את יתרת ימי החופשה שנצברו לזכותו.

הפדיון משולם אילו היה יוצא לחופשה ביום שבו הפסיק לעבוד.

מאחר ותכלית החוק היא היציאה של העובד לחופשה, אין אפשרות למעביד לשלם לעובד פדיון ימי חופשה אם לא יצא בפועל לחופשה.

ואם שילם המעביד תשלום זה לא פוטר אותו מלתת לעובד חופשה לפי המגיע לו לפי חוק חופשה שנתית.

ובנוסף, העובד יוכל לדרוש בסיום עבודתו תשלום נוסף על פדיון ימי חופשה, אע"פ ששולם לו כבר במהלך עבודתו