כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

מתי החזרי הוצאות דלק של מתנדבים פטורים ממס?

שאלה:

העמותה שלנו מסייעת לקשישים הן על ידי מערך מתנדבים המסיעים קשישים למרפאות ולבתי חולים לצורך ביצוע בדיקות רפואיות שונות באמצעות רכבם הפרטי, והן על ידי מתנדבים הנוסעים בתחבורה ציבורית לבתי הקשישים ומסייעים להם במשק הבית. המתנדבים מקבלים מהעמותה החזרי נסיעות והחזרי דלק. האם החזרים אלו חייבים במס?

תשובה:

בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי) במידה ויש לעמותה סעיף 46 לפקודה, ניתן לקבל פטור ממס על החזרי דלק למתנדבים עד לגובה של 660 ₪ בחודש ועל החזרי נסיעה בתחבורה ציבורית עד לגובה של 220 ₪ בחודש. במידה ואין לעמותה סעיף 46 לפקודה, החזרי הוצאות דלק ותחבורה ציבורית של המתנדבים חייבים במס (למעט נסיעות במסגרת התפקיד בתנאים מסוימים)