כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

ניכוי מס במקור מדירה שנשכרה לצורך מעון

שאלה:

במסגרת הגרעין התורני, העמותה מפעילה מעון לילדים. לאחר חיפושים ארוכים אחר מבנה מתאים, נמצאה דירת מגורים השייכת לאדם פרטי, ובשעה טובה העמותה שכרה את הדירה ואנו מתכוננים לפתוח בה את המעון לרווחת תושבי העיר. שאלתנו היא האם אנו צריכים לנכות למשכיר מס במקור?

 

תשובה:

השכרת דירה שמשמשת לצורך מעון , חייבת במס גם כאשר המשכיר הוא אדם פרטי. על כן יש לנכות מהתשלומים 35% מס במקור.

יש לציין, כי בתנאים מסוימים, מכירת דירת מגורים גם כשהיא משמשת למעון, פטורה ממס שבח.