כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

ניכוי מס הכנסה לאזרח ישראלי העובד בחו"ל

שאלה:

העמותה שלנו פעילה בתחום עידוד העליה לארץ. כחלק מהפעילות אנו מפעילים שליחים שיוצאים למספר שנים לגור ולפעול בארצות שונות ברחבי העולם. כמובן שהשכר שלהם משולם על ידי העמותה ישירות לחשבון של השליח בחו"ל. שאלתינו היא האם צריך לשלם עבורם מס הכנסה בארץ?

 

תשובה:

הכלל היסודי הוא שתושב ישראל צריך לשלם מס הכנסה בישראל. תקנות מס הכנסה מבדילות בין שני סוגי אנשים:

אנשים שגרו מאז ומתמיד בחו"ל נחשבים תושבי חוץ. על אנשים מסוג זה למלא הצהרה בטופס מיוחד ולשלוח למס הכנסה על מנת שינפיקו לעמותה אישור לא לנכות מהם מס.

להורדת טופס ההצהרה

לעומת זאת אנשים שהיו גרים בארץ וטסו לחו"ל. ייתכן ויהיו חייבים במס ויתכן ולא, השאלה הראשונה היא הגדרת מקום התושבות, הגדרת תושב היא הגדרה רחבה ויש לבחון כל מקרה לגופו. כאשר מדובר בשליחות שהיא רק לתקופה של כמה שנים, רב הסיכויים הם שאנשים אלו עדיין נחשבים לתושבי ישראל ועליכם לנכות מס משכרם. יש לציין כי יש כללים מיוחדים לגבי המס שחל על עובדים ישראלים בחו"ל הכוללים סכום בסיסי משתנה שהוא פטור ומעבר לכך מדרגות מס שונות ממדרגות המס הרגילות. מנגד, עובדים אלו אינם זכאים לנקודות הזיכוי הרגילות. לטופס תיאום מס לחץ כאן   לתיאום מס מקוון לחץ כאן