כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

זקיפת שווי רכב לפי שימוש

שאלה:

כחלק מתנאי העבודה שלי בעמותה אני מחזיק ברכב. שווי השימוש שנקבע על ידי מס הכנסה עבור הרכב בו אני נוהג ונזקף לי במשכורת לצורך מס, גבוה בהרבה מהערך של הרכב עבורי ומהשימוש שאני עושה בו. השאלה היא האם ישנה דרך לחשב את ערך ההטבה של הרכב עבורי לצורך חישוב גובה המס, לפי השימוש שאני עושה ברכב בפועל, לדוגמא על פי גובה ההוצאה שלי על הרכב, שמשקף את מידת השימוש שלי ברכב?

 

תשובה:

מס הכנסה מחשב את שווי ההטבה שבהחזקת רכב לפי מדדים קשיחים שאינם תלויים בהכרח בכמות השימוש ובמידת ניצול ההטבה על ידי המוטב. מדדים אלו מושפעים ממספר פרמטרים כגון סוג הרכב, שנת היצור שלו ומחירו העכשוי במחירון. לכן אין שום דרך 'להתחשב' בכמות ובצורה בה מנצל העובד את הרכב שברשותו.