כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

ניכוי מס ומע"מ במקור לנותן שרות מחו"ל

שאלה:

לרגל יום השואה בית הספר שלנו אירח בתשלום מרצה שהגיע במיוחד מחו"ל. לאחר ההרצאה המרצה הוציא לבית הספר דרישת תשלום. שאלתינו היא האם כאשר משלמים לתושב חו"ל, יש צורך לנכות מס ומע"מ במקור?

 

תשובה:

השאלה נחלקת לניכוי מע"מ ולניכוי מס הכנסה. אמת המידה היסודית להכנסה החייבת בניכויים בארץ היא האם השרות ניתן בארץ.

כאשר התשלום משולם לתושב חו"ל על עבודה שביצע בארץ יש לנכות מע"מ במקור. ראו תקנה 6 א בקישור המצ"ב.

לגבי מס הכנסה החובה לנכות מס במקור תלויה בארץ המוצא של נותן השרות ובאמנות שנחתמו בין מדינת ישראל לאותה מדינה. לדוגמא, במקרה שנותן השרות הוא תושב ארה"ב, במידה ושהה בארץ במשך לפחות 183 ימים בשנת המס הרי שהכנסה זו חייבת במס בארץ ולכן על העמותה לנכות עבורה מס במקור בשיעור של 25%.  במידה  ונותן השרות שהה בארץ תקופה קצרה יותר, הוא פטור מתשלום מס על הכנסה זו ואין לנכות לו מס במקור.

בכל מקרה כדאי לקבל מנותן השרות חשבונית לצורך אסמכתא.