כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

ציון שם העמותה בלוגו העמותה ועל נייר המכתבים

שאלה:

בשעה טובה קבלנו את אישורו של רשם העמותות לעמותה החדשה שהקמנו. אנו מעונינים לפנות למעצבת גרפית שתעצב לנו את הלוגו של העמותה ואת נייר המכתבים הרשמי. שאלתנו היא האם הלוגו חייב להכיל את שם העמותה המלא?

 

תשובה:

כל מסמך רישמי של העמותה חייב להכיל את שם העמותה המלא באופן בולט וברור, אולם אין חובה שהלוגו עצמו יכלול את שם העמותה המלא, כל עוד שם העמותה מופיע בצורה ברורה ולא שולית ביחס ללוגו על המסמך, ובלבד שלא תגרם על ידי כך הטעיה בנוגע לזהות העמותה.