כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

תרומה בעילום שם

שאלה:

כחלק ממסע גיוס התרומות שאנו עורכים, אחד התורמים הביע נכונות לתרום סכום משמעותי ביותר, אולם התנה את תרומתו בכך שישאר בעילום שם. רציתי לשאול האם מותר לקבל תרומה אנונימית? אם כן, כיצד צריך לדווח עליה? האם חלים על תרומה כזו הגבלות כל שהן?

 

תשובה:

כאשר תורם מעונין לתרום סכום כסף ולהישאר אנונימי, יש לרשום על הקבלה 'תרומה בעילום שם'. במקרה זה התורם לא יוכל לקבל זיכוי במס גם אם למוסד המקבל את התרומה יש אישור תרומות לפי סעיף 46 לפקודה. חשוב לציין כי אין הגבלה בחוק על הסכום אותו ניתן לקבל מתורם אנונימי.

בנוסף, בהתאם להנחיות רשם העמותות, יש לדווח בדוח הכספי את שם התורם וסכום התרומה במידה והתרומה עלתה על 20,000 ₪ בשנה.

הרשם רשאי ליתן לעמותה אישור מיוחד שלא לציין בדו"ח הכספי שלה את שמו של תורם יחיד שתרם לה באופן מצטבר סכום העולה על 20,000 ₪,  אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין,  לאחר שהוגשה לו בקשה מנומקת בכתב על כך,  שפורטו בה שם התורם,  מספר הזהות שלו,  מענו,  סכום התרומה והצורך בשמירת עילום שמו של התורם. פרטים נוספים ניתן לראות בנוהל אישור מיוחד לחיסיון שמות תורמים באתר האינטרנט של רשות התאגידים.

(למעבר לרשות התאגידים - לחץ כאן).