כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

גיוס תרומות לעמותה באמצעות "ישראל תורמת"

שאלה:

אני מנהל עמותה המפעילה 'קליניקות משפטיות-חברתיות', המיועדות לתת שרותים משפטיים לחסרי יכולת. על מנת להצליח להחזיק את המיזם אנו נזקקים להקים מערך גיוס תרומות מסיבי. המצב כיום הוא שאין לנו תשתיות ארגוניות על מנת להפיק קמפיין התרמה וכן אין לנו עדיין סעיף 46, דבר המקשה עלינו בעבודה מול תורמים. לא מזמן ראיתי מאמר שסוקר את פעילותה של חברה בשם 'ישראל תורמת'. חברה המאפשרת לבצע את התרומות דרכה. רציתי לשאול כיצד המנגנון הזה עובד ואיך צריכה להיות ההתנהלות שלנו כעמותה מבחינת ניהול חשבונות והפקת קבלות לתורמים?

 

תשובה:

צורת העבודה מול 'ישראל תורמת' משתנה על פי מקור התרומה. במידה ומקור התרומה הוא בארץ, והתרומה מתקבלת בשקלים חדשים, על העמותה להוציא קבלה על שם התורם עצמו. בסכום התרומה בקבלה ובספרים יש לכתוב את הסכום המקורי אותו נתן התורם. את העמלה 'שישראל תורמת' גובה יש לכתוב כהוצאה לפי החשבונית ש'ישראל תורמת' מוציאה לעמותה. יש לזכור כי במידה והעמותה משתמשת בשירות הנפקת הקבלות הדיגיטליות של 'ישראל תורמת', יש לודא כי רצף הקבלות אינו זהה לרצף הקבלות הפנימיות בעמותה.

במידה ומקור התרומה הוא בחו"ל, והתרומה מתקבלת במט"ח, 'ישראל תורמת' דואגת שהתורם יקבל קבלה מוכרת לצרכי מס באותה מדינה בה ביצע את התרומה באמצעות עמותות שותפות הפועלות באותן מדינות. לכן במקרה כזה על העמותה להוציא קבלה על שם אותה עמותה מחו"ל שהנפיקה לתורם את הקבלה ולא על שם התורם. סכום התרומה שירשם בספרים ובקבלה יהיה הסכום שהעמותה קיבלה בפועל מהעמותה בחו"ל שהוא סכום התרומה המקורי בניכוי עמלת כרטיס אשראי. בנוסף יש לרשום הוצאות עבור 'ישראל תורמת' לפי הקבלה שהם הוציאו. קבלות על תרומה במט"ח ירשמו בשקלים חדשים, על פי השער היציג שנהג ביום קבלת הסכום. בסוף השנה יש להוציא את רשימת התורמים מחו"ל והסכומים אותם תרמו ולהעביר לביקורת.     

לקבלת הנוהל המלא לאופן רישום התרומות יש לפנות למשרדינו.