כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

הוצאת קבלה על הכנסה בשווי

שאלה:

העמותה שלנו מפעילה בית ספר. אחד התורמים ביקש לתרום לבית הספר שולחנות לתלמידים, אך הוא מבקש שנוציא לו כנגד התרומה קבלה המוכרת לפי סעיף 46. השאלה היא האם אפשר להוציא קבלה כזו על תרומה שאינה סכום כסף אלא חפץ שווה כסף?

 

תשובה:

כאשר תרומה מתקבלת בשווי ולא בכסף, ניתן להוציא כנגדה קבלה המוכרת לפי סעיף 46 רק אם נותן התרומה קונה את החפץ אותו הוא מעונין לתרום, ומעביר אותו ישירות לעמותה ללא שימוש, בצירוף החשבונית אותה קיבל בעת הרכישה בה ניתן לראות את סכום הרכישה.

אם התורם הוא בעל עסק או נותן שרות, ניתן להוציא קבלה המוכרת לפי סעיף 46 במידה ונותן התרומה יוציא כנגד התרומה חשבונית מס, ובמקום תשלום הוא יקבל בתמורה קבלה המוכרת לפי סעיף 46.

.