כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

הוצאת קבלות זמניות בכתב עד להנפקת קבלה ממוחשבת

שאלה:

במסגרת תפקידי כגייס כספים למוסד חינוכי ידוע, אני נפגש עם אנשים רבים ומתרים אותם לטובת המוסד. חלק מהתורמים רוצים לקבל קבלה מידית, בזמן מתן התרומה ולא לחכות למשלוח במייל של קבלה ממוחשבת. האם ישנה אפשרות כזו – להוציא פנקס קבלות וממנו לנפק קבלות בזמן מתן התרומה ואח"כ כשאני חוזר למשרד, להנפיק קבלה ממוחשבת?

 

תשובה:

ניתן להוציא קבלה זמנית ובלבד שירשם עליה שהיא בתוקף עד להוצאת קבלה ממוחשבת, ובקבלה הממוחשבת יש לכתוב שקבלה זו מחליפה  קבלה זמנית ולציין את מספרה.