כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

החזר הוצאות בעמותה

שאלה:

אני יו"ר ועד בעמותה העוסקת בחינוך. העמותה שלנו מערך חוגים בבתי ספר במקומות שונים בארץ. לא אחת אני נאלץ ליסוע מרחקים גדולים על מנת להשתתף בישיבות עמותה, וכן כחלק מתפקידי אני פועל רבות לקידום מטרות העמותה בארץ ובחו"ל, בפגישות עם בעלי השפעה וגיוס תרומות. שאלתי היא האם אני זכאי לקבל החזרי הוצאות עבור הנסיעות הרבות ושאר ההוצאות שאני מוציא במסגרת תפקידי?

תשובה:

שאלתך מתחלקת לשני חלקים: החזרי דלק עבור נסיעות להשתתפות בישיבות העמותה והחזרי הוצאות עבור פעילותך לקידום מטרות העמותה.

א. החזרי דלק עבור נסיעות להשתתפות בישיבות העמותה: בהנחיות להתנהלות עמותות נקבע כי חבר ועד, יו"ר ועד או חבר ועדת ביקורת הגרים בישראל ומשתתפים בישיבה המרוחקת 40 ק"מ ומעלה ממקום מגוריהם זכאים להחזר הוצאות בכפוף להחלטת עמותה לשלם החזרים אלו, ובהתאם לטבלת החזרים שעל האספה הכללית לקבוע לצורך ביצוע החזרים אלו. על הסכומים בטבלה זו להיות סבירים, עם שימת לב לכללים הנהוגים בשרות המדינה. ראו גם: מתי החזרי הוצאות דלק של מתנדבים פטורים ממס?

ב. החזרים עבור פעילות לקידום מטרות העמותה: עמותה רשאית לשלם לחבר ועד או יו"ר ועד את הוצאות הנסיעות שלו בישראל ואת הוצאות הנסיעה והשהות בחו"ל, כאשר הנסיעה היא לצורך קידום מטרות העמותה, וזאת בכפוף למספר תנאים:

  1. הועד החליט מראש, באישור ועדת הביקורת על סוגי הפעילות אותם יבצע חבר הועד לטובת העמותה (יוצא מן הכלל הזה הוא מקרה בו יו"ר הועד מקבל גמול שנתי עבור פעילותו. במקרה זה אין חובה לקבל החלטה כזו).
  2. תשלום ההוצאות בפועל אושר על ידי הועד.
  3. על האסיפה הכללית לקבוע כללים ונהלים אחת לשנה בענין ההוצאות המוכרות להחזר על פי הפעילויות השונות.
  4. ההוצאות עליהן מבקש חבר הועד או היו"ר החזר, נדרשו לצורך ביצוע הפעולה האמורה במישרין.
  5. על חבר הועד או היו"ר לדווח בהקדם האפשרי לועד העמותה ולועדת הביקורת על תוצאות הפעילות האמורה, ועל הועד לדווח לאסיפה הכללית על תוצאות הפעילות ועל ההוצאות ששולמו.
  6. ההוצאות הן סבירות על פי אופי הפעילות, ובהתייחס להחזר ההוצאות הנהוג בשרות המדינה על פעילויות אלו.