כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

העמדת פלאפון ליו"ר עמותה

שאלה:

אני מכהן כיו"ר עמותה העוסקת במעקב אחר זיהום החופים בישראל וקידום השמירה עליהם. במסגרת עבודתי אני עומד בקשר הן עם מוסדות החינוך והן עם גורמי האכיפה השונים במשטרת ישראל וברשות הטבע והגנים. אני מוצא את עצמי נזקק לא אחת לבצע שיחות טלפון רבות, התופסות חלק משמעותי מעבודתי היום יומית. השאלה היא האם העמותה יכולה להעמיד לי פלאפון לצורך העבודה.

תשובה:

בהתאם לחוות דעת - פרשנות תקנות הגמול , שניתנה על ידי היועצת המשפטית של רשות התאגידים, עולה כי התנאים להעמדת טלפון לחבר ועד או יו"ר על ידי העמותה הם נדירים ביותר ורלוונטיים רק לעמותה שמחזור הכספים שלה הינו מעל 107 מיליון ₪, או אם העמותה לא משלמת גמול ליו"ר וחברי הועד, וגם אז על העמותה לעמוד בסדרה ארוכה של תנאים מצטברים שבדרך כלל הופכים את העניין ללא רלוונטי.