כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

מה אפשר להדפיס בתוך הקבלה מראש ומה יש למלא ידנית

שאלה:

במסגרת מבצע התרמה של העמותה אנו מפעילים מתנדבים רבים העוברים מדלת לדלת ומתרימים את האנשים. על מנת להקל על המתנדבים ולמנוע מהם התעסקות מיותרת במילוי הקבלות, אנו מעוניינים להדפיס פנקסי קבלות כך שמירב הפרטים כבר יהיו מודפסים בפנים. האם ניתן להדפיס פנקסי קבלות שהסכום כבר מודפס בפנים? האם ניתן להדפיס פנקסי קבלות ללא תאריך?

 

תשובה:

על פי הוראות ניהול הספרים, קבלה צריכה לכלול את הפרטים הבאים הן על החלק הניתן למשלם והן על ההעתק הנשאר בידי העמותה:

  1. שם העמותה, מספר עמותה והכתובת שלה.
  2. מספר עוקב.
  3. סכום התקבול.
  4. צורת התקבול (במזומן).
  5. מהות התקבול.
  6. תאריך.
  7. חתימת המקבל (העמותה).

 

סכום התקבול, צורת התקבול ומהות התקבול יכולים להיות מודפסים מראש על הקבלה. לדוגמא: 'התקבל במזומן 40 ₪ עבור עמותת פלוני'.

אולם חלה חובה על נותן הקבלה לציין בתוך הקבלה את התאריך ולכן יש להדפיס קבלות ללא תאריך מודפס ולהשאיר מקום ריק למלוי ידני של התאריך (תאריך: _______ ).

במידה ויוצאים למבצע גיוס תרומות ביום ספציפי, ניתן יהיה להדפיס את התאריך על הקבלה, אולם אין להשתמש בה מעבר לתאריך המבצע.

כמו כן על מקבל התשלום לחתום ידנית על הקבלה.