כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

קבלה על תקבולים בהו"ק / העברות בנקאיות

שאלה:

לעמותה שלנו ישנו מאגר תורמים יציב שתורם מידי חודש בהוראת קבע. חלק מהוראות הקבע מתקבלות בהעברה בנקאית מחשבון התורם לחשבון העמותה, וחלק באמצעות כרטיס אשראי. האם אנחנו צריכים להוציא כל חודש קבלה לכל תורם?

 

תשובה:

על פי הנחיות ניהול הספרים, עמותה שמנהלת את ספרי הנהלת החשבונות שלה בשיטה הכפולה ומבוקרת ע"י רו"ח לא חייבת להוציא קבלה על כל הכנסה בהוראת קבע. ניתן לרכז את כלל ההכנסות המתקבלות בהוראות קבע, הן בהעברה בנקאית והן בכרטיס אשראי, ולהוציא קבלה מרכזת אחת לכל תורם, על כל התרומות שהתקבלו על ידו בהו"ק בסוף השנה.

עבור תרומה חד פעמית המתקבלת בבנק או באשראי יש להוציא קבלה במיידי.