כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

יום עיון למנהלי קבוצות ספורט

יום שלישי 31/1/2017

17:00-21:00

סמינר הקיבוצים

 

בתוכנית: 

  • מקורות התקצוב הציבורי לאגודות הספורט / ד"ר עמיחי אלפרוביץ – חוקר ויועץ מדיניות ספורט

       לחץ לפתיחת המצגת: תקצוב ציבורי לספורט

  • ניהול תקין של עמותה – היבטים היבטים רגולטוריים בניהול עמותות  / רו"ח אודיה ניסימי ממשרד רו"ח גולדברג

       לחץ לפתיחת המצגת: היבטים רגולטריים בניהול עמותות

  • נהלי עבודה מעשיים מול הנהלת חשבונות / יועצת מס נחמה לוי ממשרד אילנות שירותי יעוץ

       לחץ לפתיחת המצגת: נהלים מעשיים בהנהלת חשבונות

  • שיווק בזמן דיגיטלי / חגי שמואלי מחברת המגזר השביעי

      לחץ לפתיחת המצגת: שיווק בזמן דיגיטלי

יוגש כיבוד קל.

עלות למשתתף: 170 ש"ח