כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

ניהול עמותות ומלכ"רים (60 שעות)

מנהל מקצועי: ארדי גלדמן

בקורס נלמד על יסודות הניהול של עמותות ומלכ"רים תוך מתן כלים להתמודדות עם נושאי הרגולציה, השיווק, גיוס המשאבים ובניית חזון, תקציב ותוכניות עבודה.

 1. המגזר "השלישי", המגזר ללא כוונת רווח בישראל / מרצה: רו"ח אודיה ניסימי, עו"ד מעיין קוסלובסקי

 2. חזון, מטרות, יעדים, אסטרטגיה / חגי שמואלי

 3. ממשל ומנהיגות בעמותות / עו"ד שמעון ג'קסון

 4. מבנה ניהולי, יחסי עבודה ושגרת העבודה בעמותה / גדעון כהן

 5. אחריות משפטית וציבורית / עו"ד עמירם בוגט, רו"ח אודיה ניסימי

 6. התקציב השנתי / רו"ח אודיה ניסימי, יוע"מ נחמה לוי

 7. גיוס משאבים / ארדי גדלמן

 8. כתיבת פניות לתמיכה / דוד רוט, מנהל קרן יורינו

 9. מחזון למציאות – מימוש יעדי ומטרות העמותה / חגי שמואלי

 10. אתיקה מקצועית / שי בן מרדכי

 11. שיתופי פעולה בין אירגוניים כדרך להצלחה  (for igosistem to icosistem) / שי בן יוסף

 12. עולם העמותות – עבר, הוה ועתיד/ ארדי גלדמן

 

פתיחה:

למעבר לטופס הרישום

(*) התוכנית הינה בסיס לשינויים. 

לפרטים נוספים: