כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

גיוס משאבים

בקשות תמיכה

עצמאות בפיתוח משאבים

פרויקטים לגיוס כספים

הפעלת מערך טלמרקטינג

גיוס משאבים