כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

שירותי חשבות:

הצורך

מתן מענה לגופים אשר היקף הפעילות בהם לא מצריך מינוי של חשב / סמנכ"ל כספים במשרה מלאה, והמעוניינים לקבל שירותי חשבות וניהול כספי במיקור חוץ ברמה גבוהה.

המענה

מתן ניהול אסטרטגי וליווי פיננסי ועסקי כסמנכ"ל הכספים של הגוף. עמידה בקשר רצוף עם כל הגורמים הפיננסיים הקשורים לפעילותו, כולל המערכת הבנקאית, רואה החשבון והנהלת החשבונות. זאת, בשיתוף פעולה מלא ובקשר אישי רצוף עם מנהלי הגוף.

השירות כולל אחריות על התחומים הבאים:

  1. אפיון הצרכים השונים של הגוף ובניית סל השירותים בהתאם לצרכים.
  2. בניית וניהול התקציב והבקרה התקציבית
  3. ניהול תזרים המזומנים השוטף.
  4. ניהול פעילות מול המסגרת הבנקאית
  5. ניתוחים כלכליים, דוחות שוטפים להנהלה
  6. שיפור היעילות התפעולית והכלכלית, גיבוש מהלכי התייעלות וחסכון
  7. ניהול אסטרטגי של מעגל הפעילות
  8. ליווי וייעוץ בביקורות של גורמים חיצוניים (חשב כללי, רשויות המס וכו')
  9. ליווי וייעוץ בהגשת בקשות תמיכה למשרדי ממשלה.

המטרה והתוצאה

ניהול אדמיניסטרטיבי איכותי ומקצועי של הגוף, תוך חיסכון בשעות עבודה ועלויות מיותרות.

 

לפרטים נוספים צור קשר דרך האתר או בטלפון: 02-5366887