כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

פיקוח על הנהלת חשבונות פנימית

הצורך

גופים המעסיקים עובדי הנהלת חשבונות פנימית, לעיתים קרובות אינם יודעים להעריך את איכות העבודה, את קצב ההתקדמות שלה ואת יעילותה. עקב כך, עלולים להיווצר פערים ובעיות בדיווחים לרשויות, אשר עלולים לחשוף את הגופים לביקורות של הרשויות השונות (מס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ) ותשלום מיסים וקנסות פיגור בסכומים גבוהים.

המענה

  1. אפיון ויעוץ בשיפור נהלי העבודה.
  2. בדיקת חובת הגוף לפי תקנות וצווים שונים כגון: חובת ניכוי מס במקור משירותים ונכסים, תקנה 6 א' לתקנות מע"מ, צו סיווג מבוטחים בביטוח לאומי, וכד'.
  3. בדיקה חודשית או אחרת של מצב רישום החומר.
  4. בדיקה חודשית או אחרת של התאמות אצל הגוף: בנקים, קופות, לקוחות, וספקים.
  5. בדיקת דיווחים לרשויות: דיווח על ניכויים מספקים, דיווח על חשבונית עצמית וכד'.

המטרה והתוצאה

סיוע בניהול הגוף בצורה המיטבית, על ידי תשלומי מיסים נכונים במועד,תוך חיסכון מקסימלי ומניעת תשלומי קנסות, ריבית והפרשי הצמדה וחשיפה לביקורות מיותרות.

 

לפרטים נוספים צור קשר דרך האתר או בטלפון: 02-5366887