כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

משפטי

הקמת / פירוק עמותה

בקשה וחידוש הכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ("סעיף 46")

משפטי