כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

ניהול ארגוני

'מעגל המנהיגות' כמתווה דרך לניהול ופיתוח ארגוני.

גיוס, הפעלה ושימור מתנדבים

ניהול קשרי לקוחות – שימוש במערכת crm

ניהול ארגוני