כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

תו אלכ"ר מבוקר

הצורך

תו "אלכ"ר מבוקר" מעיד כי הארגון הנושא את התו נמצא כגוף העומד בכללים - שהציבה לעצמה חברת המגזר השביעי, בשיתוף משרד רואי חשבון מומחה מטעמה - המושתתים ביסודם על הוראות ניהול תקין של רשם העמותות, חוק עסקאות גופים ציבוריים, הוראות רשות המיסים הנוגעות לסעיף 46, תקני חשבונאות, דיני עבודה ובקרה פנימית נאותה.

 התו נועד לייעול גיוס הכספים, ההשקעות, התרומות והשיווק של הארגון, ולאפשר לתורם/קרן המעוניינים לוודא  שתרומתם מגיעה ליעדה וממומשת ו/או מונצחת כמוסכם, לקבל ביקורת רבעונית.

המענה

תו "אלכ"ר מבוקר" מעיד על הגינות בניהול הכספי,  על יושרה, על עמידה בהוראות החוק ועל עמידה ראויה במטרות בעת השימוש בכספים הנכנסים.  תו זה ישרת כל מוסד ללא כוונת רווח או ארגון ציבורי, התאגדות או עמותה - בבואם לשווק את עצמם ובעת גיוס כספים, ולעזור לציבור התורמים והקרנות לזהות  את אלו שאכן משמשים ומשרתים את הציבור ואת מטרותיהם המוצהרות.

המטרה והתוצאה

ארגונים שנמצאו זכאים לתו "אלכ"ר מבוקר", רשאים להציג ולהחצין את הגינותם והקפדתם, באמצעות הצגת תו "אלכ"ר מבוקר" בכל אמצעי המדיה וערוצי השיווק והפרסום בהם הם פועלים.

 

לפרטים נוספים צור קשר דרך האתר או בטלפון: 02-5366887