כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

תו אלכ"ר

תו אלכ"ר מבוקר מעיד על הגינות בניהול כספי, על יושרה, על עמידה בהוראות החוק ועל עמידה ראויה במטרות בעת השימוש בכספים הנכנסים. תו זה ישרת כל מוסד ללא כוונת רווח און ארגון ציבורי, התאגדות או עמותה בבואם לשווק את עצמם ובעת גיוס כספים, ולעזור לציבור התורמים והקרנות לזהות את אלו המשמשים והמשרתים את הציבור ואת מטרותיהם המוצהרות.

 

אלכ”ר מבוקר תו הזהב
גוף המחזיק בתעודה זו עומד בכללים המעידים על עמידה בכללי ניהול נאותים, על איתנות פיננסית ועל ניהול נאות בכספים שקיבל
אלכ”ר מבוקר תו הזהב
גרעין חברתי יפו
הקמת קהילה ערכית חזקה ביפו. הבאת אוכלוסיות חדשות לעיר ודאגה לקליטתם הנאותה. קידום ערכיה של הציונות הדתית, עריכת כנסים, ימי עיון, סמינרים, פעולות חברתיות ושבתות. קידום והקמת מוסדות רווחה, דת וחינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות. פיתוח אמצעי הוראה. קידום והקמת מוסדות תרבות ופנאי.
גרעין חברתי יפו
ישיבת הסדר נווה דקלים
לייסד, לקיים, לבסס, להרחיב ולפתח את ישיבת הסדר נווה דקלים. להקנות תורה ויראת שמים, לארגן ולקיים לימודים תורניים וכלליים. לעודד, להדריך תלמידים בלימודי התורה בישיבות הגדולות.
ישיבת הסדר נווה דקלים
אלכ”ר מבוקר תו הכסף
גוף המחזיק בתעודה זו עומד בכללים המעידים על איתנות פיננסית ועל ניהול נאות בכספים שקיבל
אלכ”ר מבוקר תו הכסף
שם העמותה
טקסט אודות העמותה טקסט אודות העמותה טקסט אודות העמותה טקסט אודות העמותה טקסט אודות העמותה
שם העמותה
אלכ”ר מבוקר
גוף המחזיק בתעודה זו עומד בכללים המעידים על ניהול נאות בכספים שקיבל
אלכ”ר מבוקר
מעלה בי"ס לטלוויזיה קולנוע ואומנויות
להקים ולנהל בית ספר ללימודי טלויזיה ותקשורת בירושלים.להפיץ קולנוע יהודי בישראל ובעולם.
מעלה בי"ס לטלוויזיה קולנוע ואומנויות
המכינה הקדם צבאית קרית מלאכי (ע"ר)
הקמת מוסדות חינוך ומסגרות חינוך פורמליות להפצת תורה וערכים ועיסוק בפעילות חסד. הקמה והפעלה של מכינה קדם צבאית .
המכינה הקדם צבאית קרית מלאכי (ע"ר)