כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

אלכ”ר מבוקר תו הכסף

תו אלכ"ר מבוקר מעיד על הגינות בניהול כספי, על יושרה, על עמידה בהוראות החוק ועל עמידה ראויה במטרות בעת השימוש בכספים הנכנסים. תו זה ישרת כל מוסד ללא כוונת רווח און ארגון ציבורי, התאגדות או עמותה בבואם לשווק את עצמם ובעת גיוס כספים, ולעזור לציבור התורמים והקרנות לזהות את אלו המשמשים והמשרתים את הציבור ואת מטרותיהם המוצהרות.

אלכ”ר מבוקר תו הכסף
גוף המחזיק בתעודה זו עומד בכללים המעידים על איתנות פיננסית ועל ניהול נאות בכספים שקיבל
אלכ”ר מבוקר תו הכסף
שם העמותה
טקסט אודות העמותה טקסט אודות העמותה טקסט אודות העמותה טקסט אודות העמותה טקסט אודות העמותה
שם העמותה