כתובת: ת.ד. 43017, ירושלים 9143001
טל. 02-5366887, פקס. 02-5366778
מייל: migzar-7@migzar-7.co.il

אלכ”ר מבוקר

תו אלכ"ר מבוקר מעיד על הגינות בניהול כספי, על יושרה, על עמידה בהוראות החוק ועל עמידה ראויה במטרות בעת השימוש בכספים הנכנסים. תו זה ישרת כל מוסד ללא כוונת רווח און ארגון ציבורי, התאגדות או עמותה בבואם לשווק את עצמם ובעת גיוס כספים, ולעזור לציבור התורמים והקרנות לזהות את אלו המשמשים והמשרתים את הציבור ואת מטרותיהם המוצהרות.

אלכ”ר מבוקר
גוף המחזיק בתעודה זו עומד בכללים המעידים על ניהול נאות בכספים שקיבל
אלכ”ר מבוקר
מעלה בי"ס לטלוויזיה קולנוע ואומנויות
להקים ולנהל בית ספר ללימודי טלויזיה ותקשורת בירושלים.להפיץ קולנוע יהודי בישראל ובעולם.
מעלה בי"ס לטלוויזיה קולנוע ואומנויות
המכינה הקדם צבאית קרית מלאכי (ע"ר)
הקמת מוסדות חינוך ומסגרות חינוך פורמליות להפצת תורה וערכים ועיסוק בפעילות חסד. הקמה והפעלה של מכינה קדם צבאית .
המכינה הקדם צבאית קרית מלאכי (ע"ר)